Klemy

klemy

mosiężne
600 A
800 A

ołowiane
600 A
800 A