Rozpuszczalnik lakowy , pod zamówienie 500 ml / 5000 ml

Rozpuszczalniki1

Rozpuszczalnik do farb i lakierów olejowych, ftalowych oraz asfaltowych.
Rozcieńczalnik lakierniczy o niskiej zawartości siarki.