Silikon wysokotemperaturowy czerwony

40 g
80 g
310 ml