Smar biały w aerozolu

400 ml

– odporny na wysokie i niskie temperatury,

– odporny na duże obciążenia,

– minimalizuje tarcie.