Wtyczki i gniazda

wtyczka 7 bieg. – plastik
gniazdo 7 bieg. – plastik
wtyczka 7 bieg. – aluminium
gniazdo 7 bieg. – aluminium